Araç yağı değişim noktalarının yetki belgesi bulundurması zorunluluktur

Araç yağı değişim noktalarının yetki belgesi bulundurması zorunluluktur

YTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kenan ENGİN yaptığı açıklamada Motor yağı değişimi yapılan işletmeler tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne başvuru yaparak Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi alması gerektiğini belirtti.

 

Bilindiği üzere Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği gereği motor yağı değişimi yapılan akaryakıt istasyonları, tamirhaneler, servisler, kamu kurum/kuruluşları, belediyeler, madencilik faaliyeti gösteren işletmeler ve diğer motor yağı değişimi yapılan işletmeler tarafından ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne başvuru yapılarak Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi alınması gerekmektedir.

 

Çevre Kanunu’nun gereğince yetki belgesi bulunmaksızın motor yağı değişimi yapan işletmelere altmış gün içinde yetki belgesi alınması için yazılı ihtarda bulunulur. Yazılı ihtara rağmen yetki belgesi bulunmaksızın motor yağı değişimi yapan işletmelere 13.620 TL idari para cezası verilir. Bu hüküm kapsamında yetki belgesi bulunmaksızın motor yağı değişimi yapılan işletmelere idari yaptırım uygulanmaktadır.

 

Bu doğrultuda hâlihazırda motor yağı değişimi yapılan ancak yetki belgesi bulunmayan işletmelerin/tesislerin ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne başvuruda bulunarak yetki belgesi alması şart olup, yetki belgesi bulunmaksızın motor yağı değişimi yapılan işletmelere Çevre Kanunun 20 nci maddesi kapsamında idari yaptırım uygulanacağından üyelerimizin kanunun gerekliliğini yerine getirmeleri hususunu önemle bilgilerine sunarım.

Anlaşmalarımız